Commissies

Commissie Activiteiten

De commissie Activiteiten houdt zich bezig met het bedenken en organiseren van alle activiteiten binnen ZOOOM. Denk hierbij aan de thema-avonden, de maandelijkse borrels, kerstontbijt, BBQ, etc.

Commissieleden: Brigitte de Veld (lead), Lucia de Buijs en Hetty Stegeman

Commissie Belangenbehartiging

De commissie Belangenbehartiging probeert groepskortingen te realiseren voor alle ZOOOM-leden, maar behartigt ook de belangen van de ZOOOM-leden richting de gemeente Woerden, het bedrijfsleven en andere relevante overlegorganen.

Commissieleden: Toine Hitzert (lead), Linda Koers

Commissie Communicatie (website en PR)

De commissie Communicatie is verantwoordelijk voor de website en het onderhoud daarvan, maar ook voor de interne en externe communicatie door middel van social media (Linkedin, Facebook en Twitter), persberichten, nieuwsbrieven en PR campagnes. Daarnaast ontwerpt en bewaakt deze commissie de ZOOOM-huisstijl.

Commissieleden: Els van Veen (lead), Pim Moerenhout, Ine de Knoop en Maaike Hoogenboom

Kascommissie

De Kascommissie controleert steekproefsgewijs de boekhouding ter afsluiting van het boekjaar en doet verslag van haar bevindingen in de Ledenvergadering.

Commissie Schorsing en Ontzetting

Deze commissie onderzoekt op verzoek van het bestuur klachten over gedragingen van leden en adviseert vervolgens het bestuur over eventueel te nemen maatregelen.

Commissieleden: Linda Koers (lead), Arthur Dreissen, Gonne-Marieke Kroon en Robert-Jan Cornet